בית-ספר לבאות לחינוך מוסיקלי ערד

בית-ספר לבאות לחינוך מוסיקלי ערד

לבאות תשע"ח

הודעות

הנחיות בטיחות בחופשה

רשימת ספרי הלימוד לשנת תשע"ח

מועצת הורים

ארכיון תשע"ח

מצוינות ומנהיגות צעירה

כרזה בנושא דמוקרטיה

שיצרו תלמידי שכבה ג' אמירים בתוכנת הצייר

קישורים למשחקים לימודיים

חדר בריחה בנושא 70 שנה למדינת ישראל

מומלץ לשחק בעזרת מחשב וסורק קודים בפלפון- בהצלחה

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA