בית-ספר לבאות לחינוך מוסיקלי ערד

בית-ספר לבאות לחינוך מוסיקלי ערד

חג פסח כשר

הודעות

הנחיות כניסה לאתר למשתמש רשום

לפניכם סרטון הדרכה לכניסה לאתר עם שם משתמש וסיסמה. יש לשים לב שבסיסמה יש שני אפסים בסוף- ויש שש ספרות. (באתרי משרד החינוך: אופק, גלים, עשר אצבעות, עת הדעת- הסיסמה אותו דבר רק ללא האפסים -רק ארבע ספרות). שם המשתמש זהה לכל האתרים.

הנחיות בטיחות בחופשה

רשימת ספרי הלימוד לשנת תשע"ח

מועצת הורים

ארכיון תשע"ח

מצוינות ומנהיגות צעירה

תוצרי תלמידים

תוצרי תלמידים אמירים הלומדים חינוך פיננסי

קישורים למשחקים לימודיים

חדר בריחה בנושא 70 שנה למדינת ישראל

מומלץ לשחק בעזרת מחשב וסורק קודים בפלפון- בהצלחה

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA